Psykoterapeutti

Olen ratkaisukeskeisestä sekä kognitiivisesta viitekehyksestä käsin työskentelevä erityistason psykoterapeutti. Toimin Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajana nuorille ja aikuisille. Lisäksi tarjoan matalan kynnyksen yksilöterapiaa kaikenikäisille.

Olen terveydenhuollon nimikesuojattu ammattihenkilö (Valvira) ja valmistunut ratkaisukeskeiseksi erityistason psykoterapeutiksi Lyhytterapiainstituutista, jossa olen suorittanut myös psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopinnot. Tämän jälkeen olen suorittanut kognitiivisen psykoterapian lisäkoulutuksia Integrumissa ja KKT-keskus Arvossa. Olen parhaillaan psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutuksessa. Työskentelyotteeni on integroiva ja käytän terapiatyössäni edellä mainittujen lisäksi muun muassa skeematerapeuttisia ja erilaisia kokemuksellisia menetelmiä.

Peruskoulutukseltani olen sosionomi (AMK). Koulutustaustani mahdollistaa laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen näkemyksen terapiatyöhön, jolloin asiakas nähdään myös osana yhteisöä sekä monenlaisia sosiaalisia vuorovaikutussuhteita ja verkostoja.

Olen työskennellyt pitkään muun muassa perhetyössä ja -kuntoutuksessa perheiden, vanhempien, nuorten ja lasten kanssa, sekä nuorten ja aikuisten mielenterveyskuntoutujien parissa. Tällä hetkellä työskentelen päätoimisesti psykoterapeuttina yrityksessäni.